Heriz Red 63908

9.400 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Heriz- Goravan, Mehriban, Karaja, Bakshaish, alla är byar runt om Heriz som ligger ca. 65 Km östern om Tabriz. Mönstret brukar vara geometriskt tecknade medaljonger med hörnpartier , även över mönstrade med stora stiliserade blad motiv och några enstaka fall även cypressmotiv. Knuttätheten brukar vara 9000-35000 per meter oaktat detta mycket hållbar, speciellt lämpad för hall eller matsal.

Pattern: Iran/Persian

Size: 330 x 114 cm

Knots per m2: 200000

Thickness in mm: 9

Pile: Wool

Warp: Cotton

Color: Red

Delivery time: 2-3 Days on average